Tachografy


Auto-Transprzęt Sp. z o.o. jest Spółką posiadającą Upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie w zakresie napraw, instalacji, kalibracji, sprawdzania oraz posiada zezwolenie na:
LEGALIZACJE TACHOGRAFÓW PO NAPRAWIE.
Prowadzimy usługi montażu tachografów w samochodach dostawczych, ciężarowych, oraz autobusach.
Wraz z pojawieniem się tachografów cyfrowych, wprowadziliśmy usługę kalibracji, sczytywania danych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego.

    Świadczymy usługi z zakresu:
  • Kompleksowe sprawdzanie metrologiczne tachografów z poświadczeniem badania (dawniej legalizacja);
  • serwis w pełnym zakresie wszystkich typów tachografów występujących na rynku t.j. naprawy, kalibracje, okresowe przeglądy techniczne.
  • montaż tachografów nowych i regenerowanych z jednoczesnym sprawdzeniem metrologicznym i poświadczeniem badania (dawniej legalizacja).
  • diagnoza uszkodzeń;
  • kontrola na stanowiskach pomiarowych;
  • naprawa instalacji elektrycznych;
  • montaż ograniczników prędkości;
  • sprzedaż wykresówek, papieru termicznego do tachografów cyfrowych.